Aktuálně

Podpora Olomouckého kraje v roce 2018:

V roce 2018 Olomoucký kraj výrazně podpořil činnost Krajského sdružení hasičů Olomouckého kraje. Z dotace byly podpořeny projekty:

zabezpečení chodu kanceláře a jejich pracovníků, soutěž Požární ochrana očima dětí, setkání Zasloužilých hasičů, Krajské kolo v disciplínách TFA, Krajské kolo v požárním sportu, Krajské kolo hry Plamen, Krajské kolo dorostu, reprezentace družstev na MČR, nákup technického vybavení kanceláře, pronájem autobusové dopravy pro Zasloužilé hasiče, aj..

 

Za tuto podporu nesmírně děkujeme a vážíme si vzájemné spolupráce.