Aktuálně

 

CARLSON je nyní partnerem SH ČMS

Plán činnosti KSH Olomouckého kraje 2018

 

Podpora Olomouckého kraje v roce 2017:

V roce 2017 Olomoucký kraj výrazně podpořil činnost Krajského sdružení hasičů Olomouckého kraje. Z dotace byly podpořeny projekty:

zabezpečení chodu kanceláře a jejich pracovníků, soutěž Požární ochrana očima dětí, setkání Zasloužilých hasičů, Krajské kolo v požárním sportu, Krajské kolo hry Plamen, Krajské kolo dorostu, reprezentace družstev na MČR, nákup technického vybavení kanceláře, lektorné projektu Junior Univerzita, pronájem autobusu pro Zasloužilé hasiče, setkání s představitelů jednotlivých OSH s vedením OK, aj.

V roce 2017 byl z poskytnuté dotace Olomouckého kraje zakoupen osobní automobil pro organizační potřeby KSH Olomouckého kraje.

V roce 2017 Olomoucký kraj podpořil činnost kolektivů mladých hasičů jednotlivých okresů Olomouckého kraje. Jedná se o kolektivy mladých hasičů z OSH Jeseník, OSH Olomouc, OSH Prostějov, OSH Přerov a OSH Šumperk. Podpora se týká konkrétně těchto počtů kolektivů, které splnily dané podmínky:

OSH Jeseník – 11 kolektivů

OSH Olomouc – 35 kolektivů

OSH Prostějov – 11 kolektivů

OSH Přerov – 23 kolektivů

OSH Šumperk – 15 kolektivů

Z dotačních financí bylo zabezpečeno pořízení materiálně-technického vybavení, jako např.: hadice, savice, proudnice a další materiál potřebný k činnosti mladých hasičů.

Za tuto podporu nesmírně děkujeme a vážíme si vzájemné spolupráce.