AZH

Složení KAZH:

Tomeček Antonín – vedoucí KAZH (OSH Přerov)

Čanko Jiří (OSH Jeseník)

Rozsíval Jaroslav (OSH Olomouc)

Ševčík Jaroslav (OSH Prostějov)

Havlas Antotnín (OSH Šumperk)

 

Setkání ZH v roce 2018 – Pozvánka

Rekreace ZH v roce 2018 (Jánské Koupele) – Pozvánka

Plán práce 2018 AZH

Zpráva o činnosti AZH 2017