VV KSH

Složení výkonného výboru KSH Olomouckého kraje:

Švubová Vlastimila – starostka

Prokeš Alois – náměstek (OSH Přerov)

Bártková Dáša, Labaj Štefan (OSH Jeseník)

Ing. Žouželka Martin, Mácha Roman – vedoucí KORR, Dostál Mojmír – vedoucí KORP (OSH Olomouc)

Brabec Jan, Bezslezina Oldřich (OSH Prostějov)

Ing. Hlavinka Radek (OSH Přerov)

Sobotková Milena – vedoucí KORM, Ondruch Karel, Havlas Antonín (OSH Šumperk)

 

Plán práce VV KSH ČMS Olomouckého kraje na rok 2018