Úvod

Příjemný den, právě jste vstoupili na stránky, které jsou oficiálními stránkami SH ČMS – Krajského sdružení hasičů Olomouckého kraje. Krajské sdružení hasičů Olomouckého kraje  je občanské sdružení, které bylo ustaveno 10. dubna roku 2001 a soustředí pod sebe 5 okresních sdružení hasičů – OSH Jeseník, OSH Olomouc, OSH Prostějov, OSH Přerov a OSH Šumperk. Celkový počet dobrovolných hasičů KSH Ol. kraje se pohybuje kolem 24 tisíc členů.

Orgánem je Výkonný výbor KSH složený z jednotlivých starostů Okresních sdružení. Tito členové ze svých řad volí starostu Krajského sdružení hasičů podle platných Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, schválených 2. řádným sjezdem SH ČMS  v červenci roku 2000. Výkonný výbor KSH v čele se svým starostou je volen na pětileté období. Prvním starostou KSH byl zvolen na ustavující schůzi KSH br. Zdeněk Ivan, bývalý starosta OSH Prostějov. V následujícím období funkci starosty vykonával br. Luděk Sýkora, starosta OSH Olomouc. V roce 2010 byla na jednání Shromáždění představitelů Okresních sdružení hasičů Olomouckého kraje, 6.dubna, zvolena starostkou se. Dáša Bartková, starostka OSH Jeseník. V dubnu 2015 byla starostkou KSH zvolena se. Vlastimila Švubová, starostka OSH Olomouc.

Kancelář KSH Olomouckého kraje se nachází v budově krajského ředitelství HZS Olomouckého kraje (Schweitzerova 91, Olomouc) – hlavním vchodem okolo dozorčího druhé dveře vpravo (naproti schodišti) . Pro veřejnost je kancelář otevřena vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 17.00 hod. (12:00 až 13:00 polední přestávka),  ostatní dny po telefonické domluvě. Telefon do kanceláře – 773 834 020 (M. Kubáčová), 737 908 221 (V. Švubová), pevná linka 950 770 690. K zasílání či získání informací lze využít i emailovou adresu kshol.kr@seznam.cz