VV KSH

Složení výkonného výboru KSH Olomouckého kraje:

Švubová Vlastimila – starostka
Prokeš Alois – 1. náměstek (OSH Přerov)
Bártková Dáša – 2. náměstek (OSH Jeseník)
Bc. Labaj Štefan (OSH Jeseník)
Ing. Pluháček Lukáš (OSH Olomouc)
Dostál Mojmír – vedoucí KORP (OSH Olomouc)
Andrýsek Leopold – vedoucí KORR (OSH Přerov)
Ing. Hlavinka Radek (OSH Přerov)
Brabec Jan (OSH Prostějov)
Bezslezina Oldřich (OSH Prostějov)
Sobotková Milena – vedoucí KORM (OSH Šumperk)
Vlček Martin (OSH Šumperk)

SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU KSH OLK 2021-2025